Výroční zprávy představují přehled hospodaření firem za fiskální rok. Jako pro otevřenou
a komunikující firmu je pro nás samozřejmostí vám tyto informace nabídnout.