(+420) 731 925 708

Demolice skládky mourů – Doly Bílina – Přeložka kabelových vedení, Optická trasa DISP

Byly vybudovány nové optické trasy se singlemodovými vlákny, čímž se nahradila stará multimodová optická síť. Část tras byla realizována zemními kolektory, výkopy a část jako závěsná trasa.