(+420) 731 925 708

EPS – Synthesia a.s. – Zvýšení výroby červení na OP

Pro naši sesterskou společnost SUMO s.r.o. jsme realizovali EPS v nových provozech. Instalován byl systém EPS firmy Siemens. Použity byly tepelné hlásiče, hlásiče vyzařování plamene, tlačítkové hlásiče, tablo na velín a další prvky EPS. Všechna zařízení byla v Ex provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu a kabelové trasy i kabeláž v nehořlavém provedení s odolností proti požáru 120 minut. Celý systém byl napojen na stávající ústřednu EPS Algorex. Celý systém je propojen po stávajících komunikačních linkách na stávající řídící nadstavbové pracoviště MM 8000 umístěné v dispečinku HZS Synthesia.