(+420) 731 925 708

MOS Chotěboř

Začali jsme stavět další metropolitní optickou síť ve městě Chotěboř. Celá stavba byla rozdělena na 3 etapy. V první etapě jsme položili HDPE chráničky v rámci stavby „Rekostrukce průtahu města Chotěboř“ a v úseku dlouhém 2,2km byly položeny HDPE chráničky pro další společnosti.

Druhá etapa spočívala v optickém propojení zájmových bodů Města Chotěboř a Kraje Vysočina. S využitím páteřních tras vybudovaných v první a druhé etapě byly v třetí etapě vybudovány některé přípojky k zákazníkům