(+420) 731 925 708

MOS Klatovy II. etapa

Metropolitní optická síť Klatovy byla zajišťována pro Městský úřad Klatovy. Společnosti FiberTech se podařilo uspět ve výběrovém řízení a úspěšně naplnit zadání investora. II. etapa spočívala v připojení objektů města – mateřských škol, školských zařízení, teplárny a technických služeb, s využitím již vybudované I. etapy MOS.

Velkou zkušeností byla realizace optických tras pomocí technologie řízených protlaků o celkové délce téměř 0,5 km, přičemž některé protlaky přesáhly stometrovou délku.  Vysoké nasazení si vyžádalo napojení II. etapy na zcela nezdokumentovanou etapu I. Připojené objekty tak byly kvalitně zdokumentovány až do úrovně rozvláknění jednotlivých kabelů.