(+420) 731 925 708

MOS Pardubice 2012

V roce 2011 se začala společnost FiberTech podílet na zatím nejrozsáhlejší a nejmodernější metropolitní optické síti v Pardubicích. Síť je koncipována jako FTTH s cílem pokrýt celé území krajského města. Rozsahem a rychlostí výstavby nedovoluje MOS stavbu formou „na klíč“.

Na výstavbě se angažuje několik dodavatelů včetně samotné společnosti EDERA Group a.s. FiberTech má již za sebou výstavbu páteřních tras a části přípojek v městských částech Dukla, Trnová a Svítkov. Dokončena je také část MOS v městských částech Polabiny, Dubina a Višňovka. Společnost FiberTech se jako jediný dodavatel podílí na výstavbě vnitřních tras rovněž v objektech připojovaných jinými dodavateli.

Významnou součástí této zakázky bylo pro společnost FiberTech vybudování MOS pro telefonního operátora T-Mobile, která kruhově propojila všechny BTS společnosti T-Mobile na území města Pardubice.