(+420) 731 925 708

Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 4. Etapa

Horkovodní přivaděč do města, včetně hlavní VS na zdroji. Pro generálního dodavatele jsme vybudovali datovou síť mezi rekonstruovanými výměníkovými stanicemi v poslední etapě této stavby.

Síť je kruhová, tvořena optickými vlákny, rezervními HDPE chráničkami, pro místní kabelovou televizi a metalickým datovým kabelem pro M-BUS datové přenosy. Současně byla celá datová síť zavedena i do hlavní VS, přímo v Teplárně. Tímto je rozsáhlá rekonstrukce v Ostrově kompletně dokončena. Trvala několik let a společnost FiberTech se na ní podílela tříletou výstavbou.