(+420) 731 925 708

Výstavba optické trasy Červený Kostelec

Byly provedeny zemní práce, pokládka HDPE chrániček a kabelových komor v trase od městského úřadu do technických služeb. Celková délka zemních tras byla přes 1 km se spoustou náročných protlaků a překopů komunikací.

Po vzájemné spokojenosti s dobrou kvalitou díla a příjemnou spoluprací byla společnost FiberTech vybrána i jako zhotovitel pro dodávku, instalaci a ukončení optických kabelů do několika tras optických kabelů.