(+420) 731 925 708

ČEPOST Pardubice

Akce s velmi vypovídajícím názvem skrývá datové propojení složek integrovaného záchranného systému optickými vlákny. V Pardubicích jsme tak mohli propojit HZS, ZZS a Policii do kruhové optické sítě, která se uzavírá po vláknech ČDT přes ČR. Celá síť je realizována po vláknech společnosti EDERA Group a.s., která je generálním dodavatelem pro Českou poštu a.s.