(+420) 731 925 708

Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 3.2 etapa a rekonstrukce pěti VS

Pro generálního dodavatele, společnost TENZA a.s., jsme vybudovali datovou síť mezi 5 rekonstruovanými výměníkovými stanicemi. Síť je kruhová, tvořena optickými vlákny, rezervními HDPE chráničkami pro místní kabelovou televizi a metalickým datovým kabelem pro M-BUS datové přenosy.