(+420) 731 925 708

MOS Klatovy III. etapa

S velkým nadšením z úspěchu ve výběrové řízení jsme se pustili do realizace další etapy MOS Klatovy. Vztahy s investorem byly již dobře nastaveny realizací II. etapy a nejinak tomu bylo i u etapy III. V této etapě bylo méně zemních prací, ale podstatně více prací s optickými kabely. Doslova jsme se vyřádili s kalibracemi HDPE chrániček, záfuky MT, optických kabelů a svářením optických vláken. MOS Klatovy se tak opět rozrostla, čímž je již propojena většina městských objektů a institucí.

Věříme, že se vrátíme na MOS Klatovy IV. etapa 🙂