(+420) 731 925 708

Pěší zóna – Třída Míru s napojení ulice Sladkovského Pardubice

Po dlouhém těsném souboji ve výběrovém řízení o kompletní přeložky slaboproudých a silnoproudých sítí s vybudováním kabelovodu města skončila společnost FiberTech na druhém místě. A tak jsme pro Generálního dodavatele stavby, SYNER s.r.o., realizovali „jen“ přeložky optických sítí ve vlastnictví EDERA Group a.s. v části B.

Jako jediný rámcový zhotovitel společnosti EDERA Group a.s. jsme realizovali i optickou síť v rekonstruované části A i C. Tentokrát již přímo pro společnost EDERA Group a.s. dle podmínek Generálního dodavatele SYNER s.r.o.

Zmizela tak závěsná vedení optických kabelů z jedné z nejvýznamnějších pěších zón v Pardubicích. Celá síť je skryta v zemi s přístupem přes kabelové komory, které splývají zadlážděnými víky s okolní dlažbou.